اثرات حجاب

۱) آرامشروانی:
وقتیبینزنومردحریمنباشد؛میلوغریزهایکهدرطرفیناستافزایشمییابد. غریزهجنسیبهگونهایاستکههرچهبیشترازآناستفادهشود؛سرکشترمیشودوهرچهبررویآنمهرزدهشودمهارمیگردد؛بههمینعلتمردانیکهزنانمتعددمیگیرندنهتنهاآتشهوسآنهاخاموشنمیشود؛بلکهشعلهورترشدهوآمادهازدواجهایمجددمیشوند. اگربهتاریخنظریبیفکنیم؛پادشاهانیراخواهیمدیدکهباوجودداشتنهزارانزندرحرمسراهایشان،بازهمدرآرزویبهدستآوردنزنانجدیدبودند.
۲) پایداریخانواده:
اگرحجابباکیفیتخاصخوددرخانوادهبرقرارباشدوزنبهجزمردخودبهکسینگاهنکندوتمامتوجهشبهمردشباشد؛عشقومحبتخودرادراوخلاصهخواهدکردومردهماگراینطورباشد؛زندگیشانبسیار

/ 34 نظر / 101 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آريانا آریارمن

اساسا دنیا نیک است.هر چه نیک پنداشت باشی،همه چیز را نیک خواهی دید. اشو زرتشت می فرماید:شریف ترین دلها از آن کسی است که در آن آزار کسان نباشد. و من هم همیشه سعی داشته ام کسی را آزار ندهم. نیک بدانید که نیکی رهگشای مشکلات است. و اینکه شما نوشکوفگان باغ آیینگی ام از پیام من انرژری می گیرید برای من افتخاری است.مطمئن باشید قلبا دوستتان دارم و همیشه شما عزیزان خواهرهای نازنین من هستید. من هم از اینکه خیلی سالم و شکوفا و پویا در تمامی عرصه باشید لذت می برم و برای پاداشی بزرگ است. از صمیم قلب برایتان آرزوی پیروزی روزافزون دارم. در پناه ایزد یکتا بدرود

مرد باران

سلام: موضوع بسیار جالب و مفیدی بود, موفق باشی... مرد باران mohammadblogs@yahoo.com http://rainct.blogsky.com

مرد باران

موفق باشی... مرد باران mohammadblogs@yahoo.com http://rainct.blogsky.com

حمید حیدری

سلام دوست عزیز. مطلب شما را خواندم و لذت بردم. مایه امتنان است که به وبلاگ "جوان امروز" هم سری بزنید. مطمئنا دست خالی بر نمی گردید.

حمید حیدری

سلام دوست عزیز. مطلب شما را خواندم و لذت بردم. مایه امتنان است که به وبلاگ "جوان امروز" هم سری بزنید. مطمئنا دست خالی بر نمی گردید. h-h.blogfa.com

سید محسن

به نام حضرت دوست مقاله تحقیقی و مفیدی بود خداوند حجاب نورانی را از دیدگان همه مومنین بردارد سئوالی که برایم مطرح هست و خواهش میکنم پاسخی بیان فرمائید مربوط به ایران باستان به خصوص قبل از اسلام هست که تحلیل و مطلب ارائه شده در رابطه با زنان ایران باستان این گونه بود که فرمودید؟ ( رفرنس ؟؟ ) یا برداشت تحلیلی شماست؟ در پناه حضرت دوست

علی

سلام وبلاگتو ديدم خيلي حال کردم هم با استايلش هم اين مورد آخري که گذاشته بودي خيلي توپ بود دمت گرم موفق باشي [چشمک] راستييييييييي يه سرم به من بزن ببين وبلاگ من چطورياس ؟ خيلي دوست دارم نظرتو بدونم البته اگه وقت کردي بيا [ناراحت] به هر حال که موفق باشي ازين به بعد سعي ميکنم مدام به وبت سر بزنم تند تند آپ کن دمتم گرممممممم [گل] راستي اگه به من لينک دادي واسم کامنت بذار منم بهت لينک بدم . c u

مهدی

شخصیت زن دراسلام جایگاه ویژه ای داره به حدی که خداوند می فر ماید انسان را به خاطرفاطمه0س0افریدم واز اولین ایمان اورندگان به اسلام هم زن بوده وحتی حضرت خدیجه هم تمام ثروت خودش رو در راه اسلام خرج کردو سمیه هم اولین شهید اسلام بوده پس می بینیم که اگه زنها بخوان می تونن یک جامعه رو از سقوط نجات بدن که یکی از راههای جلوگیری از این سقوط حفظ حجابه.

ابوالقاسم کارگر

به وبلاگم سر بزن مطلبی در مورد حقیقت حجاب است بخوان ومی توانی آن را در وبلاگت بیاوری